Wcierka mineralna – najprostsza z posadzek, nie tylko przemysłowych

Do najbardziej znanych i powszechnie stosowanych wcierek mineralnych należą posypki: korundowo-cementowe lub kwarcowo-cementowe.
Technologia ta stosowana jest powszechnie nie tylko w nowo wznoszonych obiektach budownictwa przemysłowego, ale również budownictwa ogólnego, mieszkaniowego i specjalistycznego.
Popularność tego rozwiązania spowodowana jest następującymi czynnikami:

*Szybkością realizacji, ponieważ w zasadniczej większości przypadków nawierzchnia  finalna wykonywana jest równocześnie z płytą betonową, a właściwości posadzki pozwalają na ruch pieszy po upływie 24 godzin, natomiast na jej pełne obciążenie po 7-14 dniach (pod warunkiem osiągnięcia przez beton wystarczającej wytrzymałości)

* Stosunkowo niskimi kosztami wykonania (całkowity koszt materiału na wykonanie posadzki wzrasta jedynie o koszt posypki wynoszący poniżej kilku, kilkunastu złotych na m2)

*Wysoką wytrzymałością mechaniczną i odpornością posadzki na ścieranie (cecha ta dotyczy przede wszystkim posypek korundowo-cementowych)

*Możliwością wykonania na istniejącej podbudowie (po zużyciu posadzki lub w przypadku zmiany przeznaczenia  hali) innej nawierzchni, np. z  żywicy epoksydowej

*Uzyskaniem nawierzchni o zróżnicowanym stopniu antypoślizgowości, w zależności od długości i sposobu zacierania

*Łatwością zmywania nawierzchni, przy zachowaniu braku dostępu wody do wnętrza konstrukcji betonowej płyty (warstwa posypki w połączeniu  z impregnacją, a później z profesjonalnymi środkami do pielęgnacji posadzek i systematycznym ich sprzątaniu stanowi szczelną blokadę dla czynników zewnętrznych, w szczególności zaś wody)

W/w powodują, że wielu klientów decyduje się na tego typu rozwiązanie, zwłaszcza gdy budżet nie pęka w szwach  albo wymagania ograniczają się do wyglądu i funkcji o charakterze  industrialnym.

 

+48 660 95 00 94biuro@absskater.pl