JASTRYCHY

Jastrychy

Jastrych jest mieszanką drobnych kruszyw, spoiwa oraz czasami dodatków i domieszek, a użyte spoiwo determinuje tu rodzaj, nazwę i parametry wytrzymałościowe jastrychu. Najczęściej spotykanymi rozwiązaniami są jastrychy cementowe, anhydrytowe oraz żywiczne.

JASTRYCHY CEMENTOWE

Jastrychy cementowe układane typu mixokret są najprostszą i najtańszą formą podkładu posadzkowego o najniższych parametrach wytrzymałościowych, stosowane są w obszarach, gdzie projektowane są obciążenia  zazwyczaj do 12 MPa.

Jastrychy cementowe wylewane charakteryzują się nie tylko właściwościami rozlewnymi i wielokrotnie szybszą aplikacją, ale przede wszystkim mniejszymi grubościami warstw i wyższymi parametrami wytrzymałościowymi – nawet do 25-30 MPa.

JASTRYCHY ANHYDRYTOWE

W jastrychach anhydrytowych spoiwo stanowi naturalny lub syntetyczny anhydryt. Jego ogromną zaletą jest bardzo dobra przewodność cieplna, co czyni z niego doskonały materiał na instalacje ogrzewania podłogowego. Kolejnymi zaletami jastrychu anhydrytowego są rozpływność oraz możliwość otrzymania wytrzymałości na poziomie jastrychów cementowych wylewanych. Ograniczeniem natomiast może być niemożność zastosowania go w pomieszczeniach permanentnie poddawanych działaniu wody (myjnie, baseny, zbiorniki).

JASTRYCHY ŻYWICZNE

Jastrychy żywiczne, z uwagi na charakter użytego spoiwa, cechują się wysokimi wytrzymałościami, nawet do 50 MPa, brakiem ograniczeń co do obszarów zastosowania oraz możliwością obróbki i eksploatacji w bardzo krótkim czasie od aplikacji podkładu – w zależności od rodzaju żywicy, nawet po kilkudziesięciu minutach. Jastrychy żywiczne są droższe od pozostałych typów podkładów, dlatego też stosowane są rzadziej. Są niezastąpione wszędzie tam, gdzie decydującym czynnikiem jest zminimalizowanie czasu dojrzewania, a jednocześnie zmaksymalizowanie parametrów wytrzymałościowych.

W naszej ofercie:

JASTRYCHY NA ZESPOLENIU

Rozwiązanie często stosowane dla jastrychów cienkowarstwowych, w przypadku konieczności wyrównania i wzmocnienia istniejącego podłoża.

JASTRYCHY NA WARSTWIE ODDZIELAJĄCEJ

Stosowany, gdy istniejące podłoże jest mocno zniszczone, zabrudzone, zaolejone, a prace związane z przygotowaniem podłoża pod bezpośrednie zespolenie byłyby czaso- i kosztochłonne.

JASTRYCHY NA WARSTWIE IZOLACJI TERMICZNEJ I AKUSTYCZNEJ

Najbardziej popularne rozwiązanie z zastosowaniem jastrychów. Grubość jastrychu zależy od wybranego materiału, wielkości obciążeń oraz grubości izolacji pod jastrychem.

JASTRYCHY NA INSTALACJI GRZEWCZEJ

Rozwiązanie bardzo popularne, polecane szczególnie w przypadku jastrychów anhydrytowych i cementowych samorozpływnych.

JASTRYCHY NA PODŁOŻU KRYTYCZNYM (NP. DESKA, PŁYTA OSB)

Możliwe do zastosowania rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku jastrychów anhydrytowych i cementowych samorozlewnych. Z uwagi na wymaganą większą grubość i ciężar, rzadko stosowany w przypadku jastrychu typu mixokret.

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. ZAPYTAJ O WYCENĘ >>

+48 660 95 00 94biuro@absskater.pl