BETONY

Podkłady betonowe

Podkłady betonowe są najpopularniejszą wersją podłoży stosowanych głównie pod posadzki przemysłowe. O ich jakość decydują: właściwy dobór składu, prawidłowa technologia betonowania oraz zapewnienie odpowiednich warunków pielęgnacji i dojrzewania mieszanki. Czynnikiem decydującym o parametrach podkładu w równym stopniu co klasa i jakość betonu, jest ilość i rodzaj zastosowanego zbrojenia. Z punktu widzenia prawidłowości przyjętych rozwiązań najważniejszy jest właściwie wykonany projekt płyty betonowej oraz jej podbudowy. Dokumentacja powinna określać grubość warstwy nośnej (płyty betonowej), klasę betonu, rodzaj i ilość zbrojenia, sposób dylatowania płyty oraz dopuszczalną szerokość rozwarcia rys.

W naszej ofercie:

PODKŁAD BETONOWY ZESPOLONY

Rozwiązanie stosowane zazwyczaj, gdy istniejące podłoże jest nośne, czyste, stabilne i można na nim zastosować warstwę zespolenia. Najczęściej jest to warstwa szlamu mineralnego lub grunt na bazie żywicy lub polimerów z opsypką kwarcową.

PODKŁAD BETONOWY NA WARSTWIE ODDZIELAJĄCEJ (NP. FOLII PE)

Rozwiązanie stosowane, gdy istniejące podłoże jest silnie zabrudzone, zaolejone i nie można na nim zastosować zespolenia lub jego zastosowanie wiązałoby się z koniecznością kosztownego i czasochłonnego przygotowania podłoża do tego zabiegu. Możliwe, przy konieczności niezależnego funkcjonowania podkładu betonowego i istniejącego podłoża (np. „chudy beton”).

PODKŁAD BETONOWY NA WARSTWACH IZOLACJI TERMICZNEJ (NP. XPS lub PIR)

Rozwiązanie stosowane najczęściej dla podłoży posadowionych bezpośrednio na gruncie lub na stropach oddzielających strefy o różnych wymogach termicznych i akustycznych. Ważnym elementem jest tutaj prawidłowe ułożenie izolacji oraz sposób zbrojenia, co może mieć ogromny wpływ na późniejsze prawidłowe funkcjonowanie podkładu i samej posadzki.

PODKŁAD BETONOWY NA OGRZEWANIU

To rozwiązanie najczęściej spotykane przy zewnętrznych schodach i rampach, gdzie w warstwie podkładowej zamontowana jest instalacja grzewcza zapobiegająca zamarzaniu wody i zaleganiu śniegu w okresie zimowym. Taki system ma sens, gdy zadaniem podkładu posadzkowego jest stałe oddawanie skumulowanie ciepła. Rozwiązania bardzo popularne w strefach zimnego klimatu

PODKŁAD BETONOWY NA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

Podkład betonowy na podłożu krytycznym, z uwagi na ciężar podkładów oraz wymaganą grubość w przypadku stosowania na konstrukcjach drewnianych, to rozwiązanie mało ekonomiczne i niepotrzebnie dociążające konstrukcję nośną. Rozwiązanie praktycznie niestosowane.

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. ZAPYTAJ O WYCENĘ >>

+48 660 95 00 94biuro@absskater.pl