Wymagania dla betonów posadzkowych

Jaki beton

Wymagania inwestorów związane z realizacją posadzek, zarówno w nowo budowanych  jak  i remontowanych halach przemysłowych, są coraz wyższe i bardziej zróżnicowane. Dotyczą one zarówno nawierzchni  jak i płyt betonowych, stanowiących zasadniczy element konstrukcyjny posadzki.Wymagania inwestorów związane z realizacją posadzek, zarówno w nowo budowanych  jak  i remontowanych halach przemysłowych, są coraz wyższe i bardziej zróżnicowane. Dotyczą one zarówno nawierzchni  jak i płyt betonowych, stanowiących zasadniczy element konstrukcyjny posadzki. W odniesieniu do warstwy nośnej oczekiwania odnoszą się nie tylko do jakości betonu, ale i zbrojenia stanowiącego istotny element konstrukcji płyty. Beton posadzkowy powinien spełniać szereg wymagań i posiadać parametry umożliwiające  długotrwałą i bezawaryjną eksploatację posadzki.

Dobrze zaprojektowany i wykonany beton posadzkowy powinien posiadać następujące cechy:  

  • klasa minimum B25 (zalecana B30-B35) 
  • kruszywo o uziarnieniu do 32 mm 
  • wartość w/c ≤ 0,55 
  • konsystencja wyjściowa KP/KR (ok. 40-44 cm rozpływu stożka) 
  • konsystencja przy wbudowaniu KR/KF (ok. 48-50 cm) 
  • dobra plastyczność uzyskana dzięki zastosowaniu odpowiednich domieszek.

 

Aplikacja i pielęgnacja – droga do jakości 

Jest rzeczą oczywistą, że oczekiwaną, wysoką jakość  płyty betonowej  uzyskuje się nie tylko dzięki właściwie dobranemu składowi mieszanki betonowej . Równie istotną rzeczą jest prawidłowa technologia betonowania związana z zapewnieniem odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych podczas robót (unikanie nasłonecznienia i przeciągów), niedopuszczeniem do rozfrakcjonowania się składników podczas wyładunku (unikanie zrzucania mieszanki z wysokości większej niż 2m), przestrzeganiem kolejności i czasu wibrowania mieszanki oraz pielęgnacją wbudowanego betonu.

Z punktu widzenia prawidłowości przyjętych rozwiązań najważniejszy jest jednak właściwie wykonany projekt płyty betonowej oraz jej podbudowy. Dokumentacja powinna określać grubość warstwy nośnej (płyty betonowej), klasę betonu, rodzaj i ilość zbrojenia rozproszonego oraz dopuszczalną szerokość rozwarcia rys. W praktyce przyjmuje się,  że płyta betonowa nie powinna mieć grubości mniejszej niż 18 cm, przy czym jeżeli wykonana została podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem lub beton układany będzie na starej, istniejącej posadzce, grubość  płyty może być trochę mniejsza (związane jest to z większą sztywnością i równością podbudowy). Czynnikiem decydującym o prawidłowym wykonaniu, w równym stopniu co klasa i jakość betonu, jest ilość i rodzaj zastosowanego zbrojenia.

+48 660 95 00 94biuro@absskater.pl