Posadzka – najważniejszy element obiektu

Jednym z najważniejszych elementów budynku jest podłoga.

Posadzka jest jej wierzchnią warstwą, przez co jest narażona na szereg różnorodnych obciążeń (ich wielkość i rodzaj zależy od specyfiki pomieszczeń).  Wykonanie posadzki wiąże się ze znacznymi kosztami, które należy rozpatrywać jako sumę wydatków przeznaczonych na jej wbudowanie i eksploatację (w tym konserwację, odnawianie i ewentualne remonty).

Posadzka jest przeważnie ostatnim elementem wykonywanym w obiekcie co stwarza przy kończących się nakładach finansowych inwestora niebezpieczeństwo oszczędzania i wybierania tańszych i niejednokrotnie niedostosowanych do występujących warunków eksploatacji rozwiązań, co w rezultacie może doprowadzić do szybkiej destrukcji tak wybranej posadzki.

Naprawa posadzki często związana jest z wyłączeniem z eksploatacji całego obiektu i zarażeniem użytkownika na straty finansowe.

Zatem rzetelne zaprojektowanie i staranne wykonanie posadzki jest zagadnieniem istotnym, a poprawnie zaprojektowana i wykonana posadzka może być wizytówką obiektu przemysłowego.

Prawidłowo zaprojektowany i wykonany podkład (beton, jastrych cementowy, asfaltobeton) ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej użyteczności i trwałości posadzki. Z tego powodu już na etapie projektowania należy zebrać możliwie najwięcej danych służących do określenia czynników mających wpływ na eksploatację posadzki.

Rozwiązanie projektowe powinno spełniać szereg wymagań technicznych, eksploatacyjnych jak również ekonomicznie uzasadnionych.

Do podstawowych informacji koniecznych do prawidłowego zaprojektowania należy zaliczyć:

  • wartości obciążeń mechanicznych działających na posadzkę w tym obciążenia pojawiające się sporadycznie lub jednorazowo, a wynikające z montażu maszyn produkcyjnych (np. ciężki sprzęt transportowy czy też montażowy);
  • obciążenia chemiczne (stężenie, temperatura i czas oddziaływania substancji chemicznej), które niesłusznie są często pomijane przy projektowaniu
+48 660 95 00 94biuro@absskater.pl